Co dělat, když vám končí fixace

Pokud vám v těchto dnech končí fixace ceny elektřiny, tak si zřejmě rozmyslíte zafixovat cenu energie na delší období za stávající ceny. Na výběr pak zůstává smlouva bez fixace nebo SPOT tarif. Pokud dokážete využívat nízké hodinové ceny, tak je SPOT rozhodně zajímavý. Od ledna 2023 bude pro maloodběratele platit zastropování ceny silové elektřiny na 200 EUR/MWh, což dělá SPOT tarif ještě zajímavější, protože vysoké hodinové ceny zůstanou zastropovány, ale nadále můžete využívat nízké hodinové ceny.

Jak SPOT ceny fungují? SPOT cena se tvoří na burze aktuální nabídkou nebo poptávkou, a to pro každou hodinu. Pokud je elektřiny dost, tak je cena nízká a pokud je jí nedostatek, tak ceny rostou (někdy i závratně). Na obrázku níže vidíme konkrétní průběh denních hodinových cen, přičemž v dopolední a odpolední špičce jsou obvykle ceny vyšší. Zároveň do tvorby cen vstupuje spousta dalších faktorů, takže každý den není rozhodně stejný.

Jak u SPOTu využívat nízké ceny? Jednoduše tak, že maximum spotřeby přesuneme do nízkých cen (zelené sloupce) a naopak spotřebu utlumíme při vysokých cenách (oranžové sloupce). Zapínáním spotřebičů přednostně v nízkých cenách a akumulací energie (v baterii, teplé vodě nebo konstrukci) pro ceny vysoké docílíme přesunu spotřeby do nízkých cen a tím i snížení nakupované ceny elektřiny. Potenciál je dobře vidět na obrázku, kde modrá linka znázorňuje průměrnou denní cenu a červená linka představuje cenový strop od 1.1.2023.

Mohu SPOT využívat i já? Dnes může přejít na SPOT ceny každý zákazník a většina obchodníků takový tarif nabízí. Aby vám ovšem obchodník vyúčtoval spotřebu v konkrétní hodině, tak musíte mít instalované průběhové měření, které mají větší odběratelé (měření typu A nebo B) nebo majitelé FVE. Pokud nepatříte ani do jedné skupiny, tak si můžete požádat o navýšení typu měření, ale za tento úkon zaplatíte několik tisíc Kč.

Je to vhodné pro mě? Pokud již nemáte výhodně fixovanou cenu, máte průběhové měření a zároveň spotřebu alespoň 20MWh/rok, tak přechod na SPOT stojí za úvahu. Současně je potřeba zjistit, jestli vaše spotřebiče umožňují spínání zejména v nízkých cenách a jaká je možnost akumulace energie po dobu vysokých cen.

Co k využívání hodinových cen potřebuji? Spínat spotřebiče podle hodinových cen lze i ručně, ale jelikož ke změně dochází 8760 za rok, tak je vhodnější používat automatizované řízení energií, které vše zajistí samo. Pro běžná odběrná místa obvykle stačí BEMS 2 a pro akumulaci použít bateriové úložiště HES, které zajistí, že budete z distribuční sítě odebírat energii pouze za nejnižší cenu.

Příště si ukážeme, jak je možné využívat hodinové ceny k prodeji energie.