Podlahové vytápění

Podlahové vytápění se stalo fenoménem dnešní doby. Jeho instalaci plánují majitelé nově stavěných rodinných domů, ale také vlastníci rekonstruovaných a zateplovaných objektů. Není divu. Teplo sálající přímo z podlahy je opravdu velice příjemné. Existují ale pravidla a technická úskalí, jež je dobré před definitivním rozhodnutím znát.

Jednou z charakteristických vlastností podlahového vytápění je, že teplota nášlapné vrstvy nesmí přesáhnout 29 °C v obytných místnostech (33 °C v koupelnách). Vyšší teploty jsou nepřípustné z důvodu negativního vlivu na lidských organismus, který je ve styku s podlahou. Z toho plyne jedna z mála nevýhod „podlahovek“ a tou je fakt, že nízká teplota vytopí zcela vychladlý prostor pomaleji a nelze rychle dosáhnout většího teplotního rozdílu v místnosti.

podlahové vytápění dlažba

Zónová regulace vytápění systémem iCOOL 4 dokáže většinu těchto nevýhod velmi dobře kompenzovat. iCOOL 4 podporuje trivalentní zónové vytápění, které v případně nedostatečného tepelného náběhu postupně spíná další zdroje vytápění. Příkladem může být kombinace podlahového vytápění, radiátorů a klimatizace s možností vytápění, kdy jsou postupně spínány tyto zdroje, pokud nárůst teploty není dostatečný nebo je některý ze zdrojů v poruše. Zejména u rekreačních objektů, které jsou přechází z udržovací teploty na běžnou je tato kombinace zdrojů tepla výhodou.

iCOOL 4 ovšem dokáže zajistit i udržení minimální nebo požadované povrchové teploty podlahového vytápění. Pokud máte v místnosti otevřené okno, které blokuje vytápění v dané zóně, tak i přesto Vám teplota podlahy neklesne pod nastavenou hodnotu a následný nárůst teploty je pak rychlejší. Obdobně si můžete i v létě nastavit udržení teploty nášlapné vrstvy podlahy a zejména u keramických podlah, tak předejdete pocitu nepříjemného chladu.