FAQ - časté otázky

Čím se iCOOL 4 odlišuje od jiných SMART home systémů?

iCOOL 4 odlišuje od jiných SMART home systémů větším zaměřením na technologie (tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, klimatizace apod.) a hospodaření s energiemi, tj. přednostním využíváním levných zdrojů energie (fotovoltaické panely, solární kolektory, krby apod.) Pořízením iCOOL 4 tak získáváte dva systémy v jednom (SMART home + MaR).

Z čeho se odvozuje cena licence iCOOL 4?

Cena licence iCOOL 4 závisí výhradně na velikosti projektu. Je tedy závislá na počtu ovládaných zařízení nebo služeb. HW konfigurace není pro výši licence vůbec podstatná.

Je platnost licence iCOOL 4 časově omezená?

Software iCOOL 4 v řídicí jednotce je licencován jednorázově a pokud v budoucnu nebude docházet k rozšíření systému nebo funkcionality, tak se jedná pouze o jednorázový výdaj. V případě, že budete chtít po více než 12 měsících od aktivace licence využívat nové funkce, tak je nutné uhradit aktualizaci ve výši 25% ceny licence.

Je nutné hradit pravidelné poplatky s provozem iCOOL 4?

Systém iCOOL 4 využívá pro vzdálené připojení, ukládání vizualizací, scén nebo naměřených hodnot cloudové služby, které jsou zpoplatněné v přibližné výši rovnající se 5% ceny licence/rok. Po dobu 24 měsíců od aktivace licence se tato částka neplatí.  

Jsou aktualizace iCOOL 4 povinné?

Aktualizace iCOOL 4 povinné nejsou. Jelikož můžete využívat všechny aktualizace po dobu 12 měsíců od aktivace licence, tak se obvykle jedná o dostatek času na odladění funkčnosti domu.

Bude systém iCOOL 4 funkční bez připojení k Internetu?

Řízení budovy systémem iCOOL 4 je nezávislé na připojení k síti Internet a funkcionalita všech lokálních prvků (ovladačů, senzorů, regulátorů a zařízení) zůstane neomezena. Bez připojení nebude dostupné vzdálené ovládání a cloudové služby. Zároveň systém nebude mít informace o přesném čase nebo předpovědi počasí.

Je možné provozovat iCOOL 4 zcela bez cloudových služeb?

Nedoporučujeme provoz iCOOL 4 zcela bez cloudových služeb. V roce 2021 chceme rozšířit nabídku o privátní cloud, což bude vyžadovat lokálně (v budově) umístěné zařízení, které bude vykonávat všechny služby cloudu, ale bude zcela pod kontrolou vlastníka budovy. Cloudové služby jsou ovšem mnohem praktičtější, protože nahrazují lokální zařízení a současně i jeho správu.

Vyrábíte pro iCOOL 4 i svoje HW komponenty?

iCOOL 4 představuje výhradně software pro řízení domu, cloudové služby a s tím spojené konfigurační nástroje. Pro jeho provoz používáme spolehlivou platformu TECOMAT Foxtrot od společnosti TECO a.s. Tato Kolínská firma se více než 40 lez zabývá řídicími systémy, a to zejména pro průmyslové použití. Komponenty se tak vyznačují vysokou spolehlivostí a zároveň i nabízí velkou variabilitu rozhraní.

Jak TECO a.s. podporuje systém iCOOL 4?

iCOOL 4 je profesionální nadstavba a je tedy naprosto nezbytná úzká spolupráce se společností TECO a.s. Pro vytváření programu využíváme konfigurační nástroje a originální překladač MOSAIC, tak bychom dosáhli 100% kompatibility. Spolupráce je tak na obdobné bázi jako např. mezi výrobci počítačů a operačních systémů.

Mohu přejít na iCOOL 4 z jiného řešení používající TECOMAT Foxtrot?

Platforma TECOMAT Foxtrot je otevřený systém a využívá ho celá řada systémů pro řízení budov. Je tedy možné přejít na iCOOL 4 pouhým upgradem software v řídicí jednotce a jejího připojení ke cloudu. V minulosti máme vyzkoušený přechod ze systému HAIDY, DOMOTRON, INTELIOBOX nebo INELS 2, ale i z dalších realizací využívajících TECOMAT Foxtrot.

Podporuje iCOOL 4 i řídící jednotku z řady TECOMAT Foxtrot 2?

iCOOL 4 využívá nových možností TECOMAT Foxtrot 2 a mimo většího výkonu jednotek, tak i výrazně snadnějšího zabezpečeného připojení ke cloudovým službám. Pořízením řídicí jednotky z řady TECOMAT Foxtrot 2 tak ušetříte za komunikační server.