Hotely

Ideální ubytovací zařízení odbavuje hosty snadno a rychle, má perfektní přehled o využití pokojů i o požadavcích svých klientů. I váš hotel může být dokonalý díky automatickému systému iCOOL, který usnadní práci vašemu personálu, pohlídá přístup do pokojů a zajistí neustálý komfort hostů.

Propojení technologií v systému iCOOL umožní automatickou regulaci vytápění, větrání i provozu spotřebičů.

Hotely
Reference - chytrý dům
Hotel, to je jeden velký kolos problémů. S iCOOL je však postaráno o vše, co lze automatizovat.

Máme rádi komfort. Komfort perfektní komunikace. Proto ho v našem hotelu i nabízíme. Díky iCOOL nám můžou hosté zasílat požadavky třeba na „úklid“ nebo režim „klidu“. V systému se hned snadno zorientují, a mohou si tak nerušeně užívat svého pobytu.

Kávu neudělá, ale udělá provoz hotelu praktičtějším, úspornějším a bezpečnějším.

S iCOOL mají i naši zaměstnanci lepší a snadnější přehled o provozu. Na recepci mají informace o teplotě, svícení, větrání atd. A kdyby náhodou vypukl požár, rozsvítí se nouzové ikony a oni vědí, co mají dělat.

logo
+420 417 631 333

Co všechno umíme
v hotelech

Dokonalý přehled v uživatelské rozhraní

Informace o teplotě, větrání, svícení nebo požáru na recepci, rychlá orientace díky barevným ikonám.

Protipožární
ochrana

V případě detekce kouře se informace o aktivaci požárního detektoru v pokoji zobrazí na hlavním panelu na recepci a zároveň se spustí siréna na recepci.

Komunikace
s hosty

Klienti mohou posílat požadavky na hotelové služby (nerušit, uklidit apod.) e-mailem nebo prostřednictvím SMS.

Přístupový systém na bázi RFID nebo NFC čipů

Recepce umožní přístup do pokojů pouze vybraným kartám/zařízením a ve zvoleném časovém intervalu.

Automatické nastavení
teploty a ventilace

U neobsazených pokojů se aktivuje úsporný režim, před obsazením pokoje pak režim pohotovostní.

Zabránění nežádoucím
stavům

Blokování vytápění, chlazení a větrání při otevřeném okně.

Evidence
událostí

Veškeré události se zaznamenávají do logu pro případné vyhodnocení.

Spolupracujeme

Spolupráce
Spolupracujeme