Systémy pro chytré budovy

Vytvořit chytrou budovu není vůbec jednoduché. Na trhu je celá řada systému a komponent, které se označují SMART. Jestli jsou vhodné zrovna pro Vaši instalaci není vůbec jisté. Následující průvodce by Vám měl volbu značně usnadnit.

Já rozlišuji SMART systémy na hobby a profi. Každá skupina je vhodná pro jiné použití a tedy netvrdím, že jedna lepší než druhá. Začneme charakteristikou první z nich.

Hobby SMART systémy

Jedná se o „chytré“ prvky a zařízení, které nepotřebují žádnou odbornou instalaci. V naprosté většině komunikují bezdrátově pomocí WiFi, Bluetooth nebo některého protokolu v pásmu 868 MHz. Těchto zařízení je nepřeberné množství a to počínaje vypínačem, termohlavicí, pračkou, ale třeba i sekačkou. Mají samostatné mobilní aplikace, ale většinou podporují i některé integrační platformy jako je HomeKit apod.

Vlastnosti Hobby systémů:
 • Velký výběr
 • Snadná instalace
 • Jednoduché ovládání
 • Nutná výměna baterií
 • Bez připravené automatizace
 • Problémy s kompatibilitou
 • Nevhodné pro rozsáhlé instalace

Osobně se domnívám, že tyto zařízení je vhodné nasadit do již existujících staveb jako jsou byty nebo malé rodinné domy. Pokud Vám přímo neřídí technologie, které se starají o teplo, zásobování vodou nebo větrání, tak v případě jejich nefunkčnosti si prostě rozsvítíte baterkou mobilu. U bytů nebo malých domů se také nepředpokládá vlastní výroba elektrické energie nebo připojení elektromobilu, tak jakékoli pokročilé řízení není potřeba.

Profi SMART systémy

Druhá skupina je pro zákazníky, kteří si uvědomují, že velký počet zařízení různých výrobců, které komunikují různými způsoby není zrovna nejlepší řešení. Když Vám totiž přestane jet auto, tak si zavoláte odtahovku a půjčíte si druhé od manželky nebo z půjčovny. U nefunkčního domu to již tak jednoduché není. Snažit se uřídit kritická zařízení budov Hobby systémy je jako se snažit uhlídat pytel blech. Pokud jste fanda adrenalinových sportů nebo máte členy domácnosti naprosté flegmatiky, tak i to je cesta.

Řešením jsou systémy postavené na jednotné platformě, kdy přímo výrobce garantuje jejich funkčnost jako celku. Obvykle používají drátové propojení a to část prvků se umísťuje přímo do elektro rozvaděče. Nicméně i tyto systémy lze dále rozdělit podle vhodnosti použití:

Distribuované řídicí systémy (DCS)

O této kategorii se zmíním jen okrajové, protože většina návštěvníků našich stránek tento sytém nevyužije. Nasazuje se zejména v kancelářských budovách, kdy v každé místnosti je stejný hardwarový prvek (mikrokontrolér). Ten je výrobcem naprogramován a stará se o osvětlení, vytápění, chlazení a větrání konkrétní místnosti. Všechny tyto mikrokontroléry jsou pak spojeny sítí BACnet do centrálního dispečinku.

Vlastnosti DSC:
 • Jednoduchá instalace
 • Minimální potřeba programování
 • Vysoká spolehlivost
 • Pro rozsáhlé budovy (nákupní centra, kancelářské komplexy)
 • Nutné řídicí centrum
 • Minimální možnosti změn chování
 • Výrazně vyšší cena systému

Decentralizované systémy (KNX)

Nejprve musím upřesnit, že KNX není systém, ale standard, který byl vytvořen v 90 letech asociací evropských výrobců elektrozařízení. Dnes KNX podporuje více než 400 výrobců a jedná se o nejrozšířenější standard v oblasti profi řešení. Zároveň byl systém navržen jako distribuovaný, což znamená, že jej lze provozovat bez centrální řídicí jednotky. Uvažovanou výhodou byla schopnost zachovat funkčnost větší části systému při poruše některých komponent. Zároveň tím vznikla nevýhoda v nutnosti programovat každou komponentu (vypínač, relé apod.) zvlášť, což je velmi pracné. Systémy KNX poskytovali minimum automatizace, což vedlo k potřebě doplnění centrální řídicí jednotky.

Vlastnosti KNX:
 • Standard
 • Velké množství výrobců
 • Částečná funkčnost bez řídicí jednotky
 • Složitější nastavení
 • Menší možnosti automatizace
 • Vyšší cena z důvodu složitějších komponent

Pokud chcete mít volnost výběru zejména interiérových prvků a moc neřešíte peníze nebo automatické funkce, tak je KNX pro Vás dobrou volbou.

Centralizované systémy (PLC)

Jak z názvu vyplývá, tak využívají centrální řídicí jednotku a rozšiřující periferie (ovládací prvky, senzory, relé, rozhraní apod.). Všechny komponenty a zejména řídicí jednotka jsou navrženy pro dlouhodobý a bezporuchový provoz. Program, a tedy i chování celého systému se upravuje pouze v řídicí jednotce.  Je tak snazší takový systém nastavit a zároveň je i jednoduchá výměna preriferií. V této kategorii existuje celá řada systémů, přičemž je lze rozdělit na SMART Home a MaR (měření a regulace).

SMART Home (Loxone)

SMART Home systémy řídí zejména osvětlení, stínění, zónové vytápění nebo řeší zabezpečení objektu. V nabídce je jich celá řada a obvykle Vás spíše přesvědčí jejich marketingová kampaň nebo showroom.

Vlastnosti SMART Home:
 • Velká nabídka těchto systémů
 • Snadné ovládání uživatelem
 • Funkčnost garantovaná výrobcem
 • Malá kompatibilita s jinými systémy
 • Automatizace pouze v oblasti SMART Home
 • Neřídí technologie a energie

Pokud Vaše budova neobsahuje žádné řiditelné technologie nebo máte samostatný systém MaR, tak systém SMART Home patrně naplní Vaše očekávání.

MaR (SIEMENS)

Systémy MaR se starají o řízení topných nebo chladících soustav, vodní hospodářství, energetiku, případně připojení vzduchotechnických jednotek nebo zdrojů vytápění. Jejich naprostá potřeba je ve větších budovách, které mají velké množství technologií. Také obvykle významně snižují provozní náklady budovy a usnadňují jejich servis.

Vlastnosti MaR:
 • Významný dopad na ekonomiku budovy
 • Spolehlivé systémy
 • Vysoká míra automatizace
 • Realizují pouze specializované firmy
 • Ovládání pouze pro znalé uživatele
 • Vyšší cena z důvodu programování

Pokud nejste příznivcem ovládání domu z telefonu, ale vyžadujete ekonomický provoz a zdravé prostředí, tak Vaší volbou bude systém MaR.

SMART Home & MaR (TECOMAT & iCOOL 4)

iCOOL 4 spojuje výhody obou předchozích systémů a jedná se vlastně o dva systémy v jednom (jako u toho šamponu). Tímto propojením dochází k ještě lepší interakci mezi SMART Home a MaR systémem. Například při opuštění domu je možné nastavit jiné provozní charakteristiky topných systémů, vodnímu hospodářství nebo energetice.

Vlastnosti iCOOL 4:
 • Snadné ovládání uživatelem
 • Spolehlivá platforma TECOMAT Foxtrot
 • Vysoká míra automatizace
 • Nativní podpora velkého množství zařízení
 • Bez nutnosti zvládat programování
 • Není možná individuální úprava systému

Pokud řešíte větší objekt a chcete na 100% využít možnosti automatizace a zároveň mít jednotnou a přehlednou aplikaci, tak iCOOL 4 je tou správnou volbou.

Závěrem bych chtěl vyvrátit jeden mýtus a s tím spojené nesprávné očekávání. Pořízením „chytrého domu“ budu mít jednu aplikaci, kterou budu ovládat všechna chytrá zařízení jakéhokoli výrobce. Žádný výrobce takovou ambici nemá a ani není splnitelná. Nicméně výrobci se snaží podporovat platformy jako je HomeKit (Domácnost) nebo Open HAB, aby bylo možné alespoň základní funkce ovládat z jednoho místa.