Co s vyrobenou energií při záporných SPOT cenách?

Víkend je před námi a podíváme se, jak nejvýhodněji využít vlastní vyrobenou energii při záporných prodejních cenách.

První úskalí spočívá ve správném výpočtu skutečné prodejní ceny, protože za SPOT cenu se ve skutečnosti energie neprovává, ale tato ceny je obvykle ponížena poplatky nebo provizemi obchodníka. Následně se může stát, že prodáváme energii se ztrátou, přestože jsou SPOT ceny stále ještě v kladných hodnotách.

Pokud známe skutečnou prodejní cenu, tak jaké máme možnosti vyrobenou energii co nejvíce využít a přesto neprodělat? Aktuálně jsou možné tyto způsoby:

  • Energii při záporných cenách spotřebovat
  • Energii uložit do baterie k dalšímu využití
  • Snížit výkon výrobny (FVE)

Na níže uvedeném obrázku ke patrný průběh energetického řízení z 12.8.2023, kde byly kombinovány výše uvedené způsoby:

Ještě upřesním, že se jedná o podnik s necelou 1MWp FVE a bateriovým úložištěm přesahujícím 2MWh. Zelená linka znázorňuje % SOC baterie, červené sloupce spotřebu/dodávku do distribuční sítě a žluté sloupce výrobu jednotlivých FVE.

Začátek dne proběhl prodej energie za nejvyšší cenu, tak aby bylo možné maximálně využit kapacity bateriového úložiště. Po zahájení výroby byla aktivována řízená spotřeba v areálu, ale vzhledem k víkendu se nejednalo o významnou spotřebu. Systém vypočítal, že přebytek výroby přesáhne akumulační schopnost bateriového úložiště, a tedy omezil nabíjení pouze při záporných prodejních cenách. Jelikož do 10:00 hod. byly prodejní ceny stále kladné, tak veškeré přebytky vyrobené energie byly prodány. Následně do 10:00 hod. došlo k harvestování výroby do baterie a zároveň regulaci výkonu FVE, tak aby přetok do distribuční sítě byl minimální. Z obrázku je patrné omezení výkonu FVE právě z důvodu limitace BMS, což se nejvíce projevilo v odpoledních hodinách, kdy došlo k razantnímu omezení FVE. Po 16:00 hod. došlo k návratu prodejních cen do kladných hodnot a zbývající část dne již výkon FVE nebyl omezen a přebytečná energie je prodávána se ziskem do distribuční sítě.

Úmyslně jsem představil sobotní průběh, přičemž i neděle nebyla pracovní a bylo tedy nutné celý průběh zopakovat. Na obrázku je vidět, že od 20:00 hod. dochází k prodeji většiny energie z bateriového úložiště a je ponechána pouze energie pro kompenzaci noční spotřeby.

Sledujte tento blog a příště se zaměříme na řízení výkonu FVE z pohledu PDS pomocí „Dispečerského řízení s cenovou funkcí“ a také se podívejte na naše Řízení energií.

Užijte si hezký víkend

 Jirka Vogl