Vodní hospodářství

Konec obav z úniku vody! Když se něco pokazí, iCOOL 4 dostane zprávu od záplavového detektoru a automaticky uzavře přívod vody. Zaznamená ale i drobný únik vody nebo neočekávanou denní spotřebu.

S iCOOL 4 však získáte ještě víc – třeba koordinaci využití různých zdrojů vody nebo chytré řízení zavlažovacího systému.

Zahrada
Hospodaření s vodou je pro mě hračka

„Vím, že bychom měli s vodou šetřit. Ale zavlažování je fakt věda. Jsem rád, že se iCOOL 4 o to postará za mě. Sleduje počasí i stav vody v jímce a neruší nás při zahradní party, když chceme zavlažovat jen ze sklenic.“

Milan

Jak ekonomicky zacházet s vodou?

Use this section to describe the most important benefit of your product and make sure to describe it in such a way that it's clear who the ideal customer or user for this product is.

Ochrana před vytopením a únikem vody

Vodu je nezbytná životu, ale zároveň potřebujeme, aby jí nebylo příliš.

iCOOL 4 vás chrání před škodami vzniklými havárií či dlouhodobým únikem vody. Kontroluje spotřebu v závislosti na přítomnosti osob a odběr jednotlivými technologiemi a komunikuje s detektorem zaplavení. Včas odhalí neobvyklé jevy a uzavře přívod vody. Zároveň vám poskytne detailní přehled o spotřebě vody v objektu.

Studny, jímky, dopuštění a čerpání

Šetříme vodou díky provázání spotřeby, jimání nebo dopouštění.

S řídicí jednotkou iCOOL 4 budete využívat vodu co nejhospodárněji. Umožní vám kombinovat čerpání vody z jímek nebo studen s dopouštěním z dalších zdrojů v závislosti na hladině nebo požadovaném odběru. Když bude málo srážek či nízká hladiny vody ve studni, nastavíte si doplnění jímky vodou z řadu při zachování dostatečné retenční kapacity. iCOOL 4 bude pracovat s přesnými daty o výšce hladiny, spotřebě a tlaku v rozvodech a při zaplavení místnosti automaticky odstaví čerpadla.

Zahradní jezírko

Přírodní vodní plocha je lepší než bazén a udržíme ji v perfektní kondici.

Řídicí jednotka se kompletně postará o provoz vašeho zahradního jezírka. Automatickým dopouštěním vody zajistí zachování požadované výšky hladiny. To umožní správnou cirkulaci vody, která je důležitá i pro provoz UV lampy zamezující tvorbě řas. V případě potřeby bude řídit i vzduchování jezírka.

Zavlažování podle počasí

Zavlažujeme podle očekávaného počasí nebo dostupného množství vody.

K ekonomicky efektivnímu zavlažování potřebujete vyhodnotit spoustu dat. Pro iCOOL 4 je to hračka. Monitoruje teplotu, rychlost větru, vlhkost půdy, úhrn srážek v posledních dnech a jejich předpověď a podle toho určí dobu závlahy. Pro každý okruh a den v týdnu si také můžete nastavit čas spuštění zavlažovacího systému.

Stáhněte si eBook "Jak snížit spotřebu vody"
zdarma ještě dnes

Ukázky realizací

Chytrý dum